conscious exercise

Ett medvetet liv.
Att tillåta kroppen, sinnet och själen att berätta vad den vill ha och vad den mår bra av. Att röra på sig, att våga låta kroppen utmanas och bli trött är grunden i en välmående kropp.

Alla människor mår bra av att röra på sig. Vilken form av rörelse är individuellt. Att bygga kondition, styrka, balans och kroppsmedvetenhet kan göras på många olika sätt, det viktiga är att du hittar ditt sätt.

Alla är vi individer, det finns inte en magisk formel som passar alla. Däremot finns det i min mening ett flertal riktlinjer som får de flesta att må bättre.

Vill du få hjälp med att sätta mål, vilket är en väsentlig del av att lyckas med det du vill?
Vill du få ett bättre förhållande till rörelse och fysisk aktivitet?
Vill du må bättre?
Vill du gå ner på djupet av conscious exercise?

Kontakta mig för personlig hälsorådgivning

info@anjalenner.se
073 586 1917