conscious konceptet

En god hälsa innebär att hela människan är i balans – ett jämviktstillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt, andligt och socialt välbefinnande.

Att utforska vad man vill uppnå är ett första steg mot bättre vanor och en mer hälsosam livsstil. Även om välmående och hälsa är väldigt individuellt så finns det ett antal stöttepelare som hjälper dig på vägen.

Välkommen till conscious, det medvetna, konceptet. Här kan du utforska de fyra pelarna som jag jobbar utifrån, conscious eating, conscious exercise, conscious being & conscious lifestyle