conscious lifestyle

Ett medvetet liv.
Att livsstilen spelar en stor roll för vårt välmående har väl knappast undgått någon. Med livsstil brukar många olika faktorer räknas in; hälsosam mat, regelbunden fysisk aktivitet, goda sömnvanor, avhållsamhet från tobak, sunda alkoholvanor och hur du hanterar stress.

Du kan påverka din hälsa genom aktiva val. En liten förändring av din livsstil kan ha positiv effekt på din hälsa.

Vill du ha hjälp med att hitta den optimala livsstil?
Vill du gå ner på djupet av conscious lifestyle?

Kontakta mig för personlig hälsorådgivning

info@anjalenner.se
073 586 1917